Lalabo ba ang mata kapag binunutan

Sha : Lalabo po ba ang mata kapag binunutan ng bagang sa taas?

Dr. Jesus Lecitona : Hindi lalabo ang mata mo dahil sa bunot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *