2 thoughts on “Nagpapasta. Sumakit matapos ang ilang buwan”

  1. Bungi na po yung lateral incisor ko. Ano pong magandang gawin para dito? Maisasara po ba ito ng braces? BTW, marami po akong sungki.

Leave a Reply

%d