Nahuhulog ang Pustiso

Roldan : Kapagc nahuhulog ang pustiso mo ano ang gagamitin?

Ask the Dentist : Punta ka sa Dentist at ipaayos mo. May gagawin ang dentist para hindi mahulog at may ituturo siya sayong mga paraan para hindi mahulog. May possibility na ulitin ang pustiso mo. 🙂

Leave a Reply

%d