Paano maalis ang cavity

Bog : Dr paano maalis ang tooth cavity?

Ask the Dentist : Hi Bog. Lilinisan muna ang cavity. Tapos tatanggalin ang carious tissue. Saka lalagyan ng composite resin or amalgam or GIC.

2 thoughts on “Paano maalis ang cavity”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *