Pustiso Para sa Bagong Bunot na Ngipin

Pascual : kelan pwede lagyan ng pustiso ang bagong bunot na ngipin?

Ask the Dentist : Pwedeng agad. May iba’t ibang klase ng pustiso base sa purpose. At isa na dito ay aid sa healing, at immediate form and function. Ang tawag ay immediate denture. Ito yung klase na isusuot mo muna habang gumagaling. At ini-a-adjust ito habang gumagaling. Pag gumaling na ang sugat, papalitan ng definite denture or pwede ding i-adjust ang immediate denture bilang maging definite denture.

4 thoughts on “Pustiso Para sa Bagong Bunot na Ngipin”

Leave a Reply

%d bloggers like this: