Teeth Whitening Philippines

Cora De Leon : Doc, paano mawala ang dilaw na dilaw na ipin?

Ask the Dentist : Hi Cora de Leon. Depende ito kung ano ang rason kung bakit dilaw. Pwedeng tanggalin sa simpleng oral prophylaxis. Pwede mo din itong ipa teeth whitening sa iyong Dentist. Pwede itong lagyan ng laminate o dental crown, kung talagang malala ang kondisyon ng ngpin mo.

For more info read this post : Yellow Teeth

Leave a Reply

%d