Ginagawa ng Bagong Pasta

Alex : Doc, ano ang dapat gawin ng bagong pasta?

Ask the Dentist : Kumain. Magbrush matapos kumain. Magfloss tuwing gabi. Magpalinis ng ngipin kada-anim na buwan. At mabuhay nang masaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *