Masakit ang Pinagbunutan

Jorge : Masakit po ang pinabunot ko kahapon. Ano ang dapat kung gawin?

Ask the Dentist : Inumin mo ang inireseta, magpagaling at mabuhay nang masaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *