RCT para sa Pustiso

Ezra : pagmagpapapustiso po ba kailangan po ba ng RCT?

Ask the Dentist : Kung ipapabunot mo ang ngipin, hindi mo na kailangan ipa-RCT yung ipapabunot mo para maging pustiso na.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *