Bakit nagkakaroon ng cavity ang mga bata

Girlie: Bakit po nagkakaroon ng cavity ang mga bata?
Ask the Dentist: Gaano kabata? Ang kadalasang dahilan, hindi nalilinisan nang wasto ang ngipin ng bata kaya sila nagkakaroon ng cavity. Samahan o ipunta ang bata sa dentista at paturuan ng wastong pag-tu-toothbrush. Mas mainam kung kumunsulta sa Dentistang may training sa Pediatric Dentistry.

%d