Happy Birthday 2012

Sabel : Kailan ang birthday mo?

Ask the Dentist : Ngayon. Kaya ipadala na ang mga regalo niyo. Ako’y tumatanggap ng lahat ng klase ng regalo. Malaki, maliit at kahit sa gitna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *