Masakit ba ang Root Canal?

Stephen Cohen : Doc, masakit ba ang Root Canal?

Ask the Dentist Philippines : Masakit sa iba ang root canal treatment. Hindi masakit sa iba. Nakadepende yan kung magaling ang dentist mo at kung mataas ba o mababa ang tolerance mo sa pain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *